PL ENGDziałalności PERUNA charakteryzują się szczególnie pilnym śledzeniem rynku klienta. Wprowadzenie nowych technik produkcji w różnych dziedzinach gospodarki wymaga opracowania nowych narzędzi specjalistycznych. Szybkie wyjście naprzeciw potrzebom klienta pozwala nam na utrzymanie na rynku pozycji głównego dostawcy. Pozycji tej pozwala nam bronić wiedza nagromadzona przez pokolenia pracowników. Tę wiedzę wspomaga współpraca z pracownikami naukowymi wyższych uczelni i instytutów naukowych. Efektem tej współpracy są doskonalsze wyroby

PERUN jest w stanie opracować i wyprodukować każde urządzenie spawalnicze wykorzystujące gaz jako czynnik roboczy. Jakość naszej produkcji jest porównywalna z wyrobami światowymi w tej dziedzinie.
 • PERUN S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż spawarka inwertorowa PERUN MMA 250, kod EAN 5902768535419, nie spełnia wymagań rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego, z uwagi na nieprawidłowo wykonaną izolację między uzwojeniami przewodu zasilania w transformatorze głównym, co stwarza ryzyko porażenia prądem, nieprawidłowo dobrane podzespoły zastosowane do podłączenia sieci zasilającej, co w przypadku ich przegrzania może skutkować zagrożeniem pożarowym oraz rażące przekroczenie dopuszczalnych odchyłek w zakresie dokładności wskazań prądu spawania. Powyższe ogłoszenie publikuje się w związku z prowadzonym postępowaniem przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.


 • Informujemy, iż z dniem 10.02.2014r. zaprzestajemy produkcji następujących wyrobów:
  W212-9211 RBA-1,5 Reduktor butlowy do acetylenu
  W212-9212 RBA-1,5-z Reduktor butlowy do acetylenu z zaworem odcinającym
  W218-0952 RBGP-0,3S Reduktor butlowy do propanu butanu
  W218-0954 RBGP-0,2S Reduktor butlowy do propanu butanu
  W330-0852 PL-017Ppa Palnik do lutowania cyklonowego
  W341-7111 PCM-117A/X16 Palnik maszynowy bez dysz i wyposażenia
  W341-7151 PCM-117P/X16 Palnik maszynowy bez dysz i wyposażenia
  W341-7181 PCM-117M/X16 Palnik maszynowy bez dysz i wyposażenia
  W341-7511 PCM-218A/X16 Palnik maszynowy bez dysz i wyposażenia
  W341-7551 PCM-218P/X16 Palnik maszynowy bez dysz i wyposażenia
  W341-7311 PCM-119A/X19 Palnik maszynowy bez dysz i wyposażenia
  W341-7351 PCM-119P/X19 Palnik maszynowy bez dysz i wyposażenia
  W341-7381 PCM-119M/X19 Palnik maszynowy bez dysz i wyposażenia
  W341-7651 PCM-219P/X19 Palnik maszynowy bez dysz i wyposażenia
  W341-7681 PCM-219M/X19 Palnik maszynowy bez dysz i wyposażenia
  W341-9214 PC-116A/U16 Palnik do cięcia tlenem bez dysz i wyposażenia
  W341-9254 PC-216PZ/U16 Palnik do cięcia tlenem bez dysz i wyposażenia
  W341-9258 PC-216PZ/U16/W Palnik ręczny do cięcia tlenem wydłużony
  W370-0152 PG-010Ppa (P31) Palnik do obkurczania gorącym powietrzem
  W370-0252 PG-011Ppa (P31) Palnik do obkurczania płomieniowego
  W370-1150 PG-023Ppa Palnik wielofunkcyjny
  W415-3511 UPU-5A/U16 Urządzenie plecakowe do spawania i cięcia
  W465-3310 UPSC-5A/Y12 Urządzenie przewoźne do spawania i cięcia
  W465-3311 UPSC-5A/U16 Urządzenie przewoźne do spawania i cięcia
  W525-3811 PPT-300A Przecinarka z napędem pneumatycznym
  W525-3853 PPT-300P Przecinarka z napędem pneumatycznym
  W833-0210 ZCN-4 Zawór
  W833-0300 ZCN-16 Zawór
  ZP341-6310 PCM-114A/U14 Palnik maszynowy do cięcie tlenem kpl.
  ZP341-6311 PCM-114A/U14 Palnik maszynowy do cięcie tlenem bez dysz i wyposażenia
  ZP341-6650 PCM-114PZ/U16 Palnik maszynowy do cięcie tlenem kpl.
  ZP341-6651 PCM-114PZ/U16 Palnik maszynowy do cięcie tlenem bez dysz i wyposażenia
  ZP341-6657 PCM-216PZ/U16 Palnik maszynowy do cięcie tlenem kpl.
  ZP341-6810 PCM-116A/U15 Palnik maszynowy do cięcie tlenem kpl.
  ZP341-6811 PCM-116A/U15 Palnik maszynowy do cięcie tlenem bez dysz i wyposażenia
  ZP847-6000 ZEMT-2 Zawór elektromagnetyczny do tlenu
  ZP847-6011 ZEMA-2 Zawór elektromagnetyczny do acetylenu
  ZP847-6100 ZETT-2 Zawór elektromagnetyczny do tlenu
 • Informujemy, iż produkty PERUN S.A. nie zawierają niebezpiecznych substancji, które zgodnie z rozporządzeniem REACH podlegają obowiązkowi rejestracji i informacji w postaci karty charakterystyki dla odbiorcy wyrobów.