Informacje dla Akcjonariuszy

  Strefa Akcjonariusza służy komunikacji spółki Perun S.A. z jej akcjonariuszami, stosownie do art. 5 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2019 roku,

  ...

  CZWARTE WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W SPÓŁCE

                 

  Warszawa, dnia 26.11.2020 roku


                Zarząd Spółki PERUN S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1798), zmienionej ustawą z dnia 14 maja 2020 roku o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 875), wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia w siedzibie Spółki wszystkich wydanych dokumentów akcji tej Spółki, celem ich dematerializacji.

  Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, tj. Grochowska 10, 04-217 Warszawa w dniach roboczych (tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00 ).

  Jednocześnie wyjaśniam, iż nowelizacja Kodeksu spółek handlowych z dnia 30 sierpnia 2019 roku wprowadziła obowiązkową dematerializację wszystkich akcji spółek niepublicznych, do których niewątpliwie należy spółka PERUN S.A. Wydanie dokumentów akcji, które są obecnie w posiadaniu akcjonariuszy jest niezbędne do przeprowadzenia procesu dematerializacji polegającego na przekształceniu akcji w wersji papierowej w akcje rejestrowe, które będą zapisane na rachunku papierów wartościowych prowadzonym przez Biuro Maklerskie Pekao z siedzibą w Warszawie ( kod poczt. 02-675 ) ul. Wołoska 18 .

  W konsekwencji powyższego wykonywanie praw przysługujących z akcji będzie realizowane poprzez przedmiotowy rachunek od momentu przeprowadzenia procesu dematerializacji. Warte zaznaczenia jest, iż niezłożenie wydanych akcjonariuszom dokumentów akcji skutkować będzie utratą przez nie mocy obowiązującej, a w dalszej perspektywie również mocy dowodowej, co w praktyce doprowadzi do utraty statusu akcjonariusza.

                                                                                                                                                                                                                                   Wiceprezes Zarządu

                                                                                                                                                                                                                                         Spółki PERUN S.A

                                                                                                                                                                                                                                    z siedzibą w Warszawie

                                                                                                                                                                                                                                        Grzegorz Ambroziak

  TRZECIE WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W SPÓŁCE

  Warszawa, dnia 06.11.2020 roku

   

   

                  Zarząd Spółki PERUN S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1798), zmienionej ustawą z dnia 14 maja 2020 roku o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 875), wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia w siedzibie Spółki wszystkich wydanych dokumentów akcji tej Spółki, celem ich dematerializacji.

  Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, tj. Grochowska 10, 04-217 Warszawa w dniach roboczych (tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00 ).

  Jednocześnie wyjaśniam, iż nowelizacja Kodeksu spółek handlowych z dnia 30 sierpnia 2019 roku wprowadziła obowiązkową dematerializację wszystkich akcji spółek niepublicznych, do których niewątpliwie należy spółka PERUN S.A. Wydanie dokumentów akcji, które są obecnie w posiadaniu akcjonariuszy jest niezbędne do przeprowadzenia procesu dematerializacji polegającego na przekształceniu akcji w wersji papierowej w akcje rejestrowe, które będą zapisane na rachunku papierów wartościowych prowadzonym przez Biuro Maklerskie Pekao z siedzibą w Warszawie ( kod poczt. 02-675 ) ul. Wołoska 18 .

  W konsekwencji powyższego wykonywanie praw przysługujących z akcji będzie realizowane poprzez przedmiotowy rachunek od momentu przeprowadzenia procesu dematerializacji. Warte zaznaczenia jest, iż niezłożenie wydanych akcjonariuszom dokumentów akcji skutkować będzie utratą przez nie mocy obowiązującej, a w dalszej perspektywie również mocy dowodowej, co w praktyce doprowadzi do utraty statusu akcjonariusza.

                                                                                                                                                                                                                                      Wiceprezes Zarządu

                                                                                                                                                                                                                                         Spółki PERUN S.A

                                                                                                                                                                                                                                    z siedzibą w Warszawie

                                                                                                                                                                                                                                        Grzegorz Ambroziak

   

  DRUGIE WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W SPÓŁCE

                                                                                                                                                                                                           Warszawa, dnia 16.10.2020  Zarząd Spółki PERUN S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1798), zmienionej ustawą z dnia 14 maja 2020 roku o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 875), wzywa po raz pierwszy akcjonariuszy Spółki,  do złożenia w siedzibie Spółki wszystkich wydanych  dokumentów akcji tej Spółki w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia niniejszego wezwania, celem ich dematerializacji.

            Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, tj. Grochowska 10, 04-217 Warszawa w dniach roboczych (tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00).

            Jednocześnie wyjaśniam, iż nowelizacja Kodeksu spółek handlowych z dnia 30 sierpnia 2019 roku wprowadziła obowiązkową dematerializację wszystkich akcji spółek niepublicznych, do których niewątpliwie należy spółka PERUN S.A. Wydanie dokumentów akcji, które są obecnie w posiadaniu akcjonariuszy jest niezbędne do przeprowadzenia procesu dematerializacji polegającego na przekształceniu akcji w wersji papierowej w akcje rejestrowe, które będą zapisane na rachunku papierów wartościowych prowadzonym przez Biuro Maklerskie Pekao z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 02-675) ul. Wołoska 18.

            W konsekwencji powyższego wykonywanie praw przysługujących  z akcji będzie realizowane poprzez przedmiotowy rachunek od momentu przeprowadzenia procesu dematerializacji. Warte zaznaczenia jest, iż niezłożenie wydanych Pani dokumentów akcji skutkować będzie utratą przez nie mocy obowiązującej, a w dalszej perspektywie również mocy dowodowej, co w praktyce doprowadzi do utraty przez Panią statusu akcjonariusza.

                                                                                                                                                                                                                                      Wiceprezes Zarządu

                                                                                                                                                                                                                                         Spółki PERUN S.A

                                                                                                                                                                                                                                    z siedzibą w Warszawie

                                                                                                                                                                                                                                        Grzegorz Ambroziak

   

   

  PIERWSZE WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W SPÓŁCE

                                                                                                                                                                                                               Warszaw, dnia 23.08.2020              


            Zarząd Spółki PERUN S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1798), zmienionej ustawą z dnia 14 maja 2020 roku o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 875), wzywa po raz pierwszy akcjonariuszy Spółki,  do złożenia w siedzibie Spółki wszystkich wydanych  dokumentów akcji tej Spółki w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia niniejszego wezwania, celem ich dematerializacji.

            Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, tj. Grochowska 10, 04-217 Warszawa w dniach roboczych (tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00).

            Jednocześnie wyjaśniam, iż nowelizacja Kodeksu spółek handlowych z dnia 30 sierpnia 2019 roku wprowadziła obowiązkową dematerializację wszystkich akcji spółek niepublicznych, do których niewątpliwie należy spółka PERUN S.A. Wydanie dokumentów akcji, które są obecnie w posiadaniu akcjonariuszy jest niezbędne do przeprowadzenia procesu dematerializacji polegającego na przekształceniu akcji w wersji papierowej w akcje rejestrowe, które będą zapisane na rachunku papierów wartościowych prowadzonym przez Biuro Maklerskie Pekao z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 02-675) ul. Wołoska 18.

            W konsekwencji powyższego wykonywanie praw przysługujących  z akcji będzie realizowane poprzez przedmiotowy rachunek od momentu przeprowadzenia procesu dematerializacji. Warte zaznaczenia jest, iż niezłożenie wydanych Pani dokumentów akcji skutkować będzie utratą przez nie mocy obowiązującej, a w dalszej perspektywie również mocy dowodowej, co w praktyce doprowadzi do utraty przez Panią statusu akcjonariusza.

                                                                                                                                                                                                                                      Wiceprezes Zarządu

                                                                                                                                                                                                                                         Spółki PERUN S.A

                                                                                                                                                                                                                                    z siedzibą w Warszawie

                                                                                                                                                                                                                                        Grzegorz Ambroziak

   

   

  Dane adresowe

  PERUN Spółka Akcyjna

  ul. Grochowska 10

  04-217 Warszawa

  NIP: 781-17-26-496

   

  Oddział produkcyjny:

  ul. Kolejowa 25, 08-200 ŁOSICE

  Tel./fax: +48 83 357 29 94

  E-mail: sekretariat.losice@perun.pl

  Kontakt

  Sekretariat:

  tel. +48 22 810 80 41

  E-mail: sekretariat@perun.pl

  E-mail: perun@perun.pl

   

  Dział Handlu i Marketingu:

  Tel.  +48 22 810 56 39

  Fax. +48 22 299 37 47

  E-mail: dzial.handlowy@perun.pl

  Kontakt

  Sklep firmowy:

  tel. +48 22 810 80 47

  E-mail: sklep.firmowy@perun.pl

   

  Dział Zaopatrzenia:

  tel. +48 22 810 80 41

  E-mail: dzial.zaopatrzenia@perun.pl

  © PERUN S.A. All Rights Reserved.